Glassens historiaGlassens historia


Man gjorde glass på snö och fruktsaft både i Kina och Europa redan innan Kristi födelse. Det sägs dock att Marco Polo tog med sig mjölk till Italien från sina resor i Asien på 1200-talet. Italienarna började sedan tilverka glass som spred sig över Europa först på 1600-talet. Glassen var under en längre tid ett njutningsmedel bara för de kungliga hoven. Riktig fart tog försäljningen till allmänheten i Amerika i början av 1900-talet. Det var inflyttade ryssar och italienare som sålde sina varor på gator och torg. Tillverkningen skedde då mestadels hemma i köket.


Svenskarna äter, jämte Norge, näst mest glass i Europa, bara Finland äter mer. Vi svenskar äter 11,5 liter glass per invånare och år.